sofia.brynt.se

Mitt examensarbete

Jag vann Juseks BEST-stipendium för Sveriges bästa examensuppsats i systemvetenskap 2008. Mitt examensarbete gick ut på att utveckla en GIS-applikation för webben. Applikationen är en prototyp på ett GIS-system i liten skala, som visar häckningsdata för två arter av flugsnappare på Öland. Jag samarbetade med biologen och forskaren Anna Qvarnström på inst. för ekologi och evolution, Uppsala universitet.

screenshot av min GIS-applikation

Webbapplikationen är tyvärr inte publik, men kika gärna på den klickbara skärmdumpen av den här bredvid.

Thomas Tydal och hans företag Tydal systems hostar sidan och har varit till ovärdelig hjälp vad gäller server-installation och konfiguration av UMN MapServer och PostgreSQL.

Här finns också en länk till min uppsats:
A GIS tool for biological research
- visualising flycatcher breeding data collected on Öland
(710 KB)